Interieurontwerp

Je thuis is de plek waar je ongestoord jezelf kan zijn. Waar je doet en laat wat je wil. Waar je alle soorten emoties beleeft, alleen of samen met anderen. Je interieur helpt je die totale comfortzone creëren. Het moet een verlengstuk van jezelf zijn. Ik ga met jouw wensen aan de slag voor een interieurontwerp op maat. Zo maken we van een huis je thuis. Mijn doelstelling is een interieurontwerp te creëren dat jouw ideeën helemaal vat en ze sterker maakt.

Daarvoor voeg ik expertise toe op elk vlak:
– esthetisch: je interieur prikkelt de zintuigen
– functioneel: je interieur doet wat moet in functie van je comfort
– harmonieus: de opbouwende materialen matchen met de decoratieve materialen

Het eindresultaat moet je blij maken
Maar ook de weg daarheen moet bijdragen aan je tevredenheid. Daarom streef ik er altijd naar:
– de vooropgestelde timing en budget te respecteren
– een offerte op maat uit te werken
– alle fases te begeleiden, voor een perfecte match tussen jouw initiële verwachtingen en het uiteindelijke resultaat
01 | Projectopstart

Oriënterend gesprek
Uitgebreide kennismaking waarbij de persoonlijk wensen, eisen en verwachtingen worden besproken. Er worden zowel esthetische als functionele ontwerpdoelstellingen opgesteld, op basis van de persoonlijk gewenste sfeer, beleving, materialisatie, indeling.

Opstart plannen / opmeting
Bij goedkeuring van de offerte wordt het project opgestart. Indien er reeds bestaande plannen ter beschikking zijn, worden deze overgedragen en digitaal uitgezet om te starten. Indien niet, wordt een opmeting ingepland.

Analyse beleving
Door middel van een moodboard wordt de gedoelde sfeer, beleving en materialisatie geïllustreerd. Hiervoor zijn inspiratiebeelden, sociale media, magazines, referentieprojecten… een goed hulpmiddel.

02 | Schetsontwerp

Organisatieplannen
Naargelang de mogelijkheden van de ruimte(s) worden er verschillende scenario’s voorgesteld. Aan de hand van grondplannen worden de mogelijke indelingen besproken. Op basis van functionaliteit, ruimtelijkheid en esthetiek wordt één van de voorgestelde organisatieplannen gekozen als basis voor het voorontwerp.

03 | Voorontwerp

Voorontwerp
Het voorontwerp wordt voorgesteld aan de hand van grondplannen, aanzichten, en schetsen. Het voorontwerp en de nodige wijzigingen worden besproken.
Materialisatie en detaillering
Aan de hand van stalen wordt een fysiek moodboard gepresenteerd van de materialisatie. basis van persoonlijke voorkeur wordt een finale materiaalkeuze gemaakt als basis voor het ontwerp. Alsook specifieke details worden besproken om deze te integreren in het ontwerp.
Toestellen en sanitair
In de voorontwerpfase wordt ook een eerste voorstel gedaan en een keuze gemaakt van de nodige toestellen en sanitaire producten.

Ontwerpplan en detailtekeningen
Het voorontwerp wordt omgezet naar een finaal ontwerpplan. Het grondplan en alle bijhorende aanzichten worden uitgewerkt, alsook de specifieke details en de nodige doorsnedes.

04 | Ontwerp

Materialisatie en visualisatie 
Het fysieke moodboard van de materialen vormt een totaalpallet en geeft een perfect overzicht van de totale interieurbeleving. De gekozen materialen worden in een 3D model toegepast en geven het finale ontwerp weer in de vorm van 3D visualisaties. In samenspraak wordt het aantal visualisaties op voorhand bepaald.

Meubilair en decoratie 
Afhankelijk van de gekozen materialen voor het interieur en naargelang budget, wordt een voorstel gedaan van meubilair en decoratie. In samenspraak gaan we op zoek naar het passende meubilair.
Verlichting 
Afhankelijk van de gekozen materialen voor het interieur en naargelang budget, wordt een voorstel gedaan voor de verlichting van het interieur. Hierbij worden armaturen voorgesteld en eens een finale keuze gemaakt is, wordt het voorstel uitgewerkt in een verlichtingsplan.

05 | Afwerking

Technisch plan
Op aanvraag worden ook de technieken geïntegreerd in het ontwerp. Een technisch plan wordt opgemaakt voor sanitaire en elektrische aansluitingen.

nieuwe site - kopie
06 | Aannemers

Aanvragen van offertes bij aannemers

In deze fase worden bij verschillende aannemers prijzen aangevraagd. Dit van maatwerk, sanitair, toestellen, steen, … De offertes worden vergeleken en een keuze wordt gemaakt op basis van uw voorkeur.
Bezoeken aannemers. Om een keuze te maken uit verschillende aannemers, worden ook bezoeken ingepland. Zoals het bezoeken van een steenleverancier, een sanitairwinkel, een verlichtingszaak, …

07 | budget

Vergelijken

Alle aangevraagde offertes van alle verschillende aannemers worden grondig bekeken en er wordt in samenspraak met de klant een keuze gemaakt voor verdere samenwerking.

Opstellen totaalbudget

Alle gekozen offertes worden in een concreet overzicht gegoten, zodat we een totaalbudget kunnen voorleggen.

08 | uitvoeringsplannen

Gedetailleerde plannen voor maatwerk

Het volledige ontwerp wordt in elk detail uitgetekend en omschreven, zodat de plannen voor elke aannemer op punt staan om te starten.

Technisch plan

Om de uitvoering van sanitaire leidingen en elektrische aansluitingen uit te stippelen, wordt een technisch plan opgemaakt. Hiervoor werden alle toestellen en sanitaire producten reeds finaal beslist in de ontwerpfase. De technische plannen worden gebruikt om door te geven aan de loodgieter, electricien, …

09 | planning

Werfbezoeken met aannemers

Dit kan in fase 07 ook gedaan worden om de aannemers een betere offerte te kunnen laten opmaken. Samen met de gekozen aannemers wordt de werf bezocht en worden de uit te voeren werken uitvoering besproken.

Planning

Er wordt een planning opgemaakt met respect voor de timing van oplevering. Dit in samenspraak met alle aannemers.

10 | opvolging

Opvolging van de werken

Naargelang de planning van de werken wordt de werf volledig opgevolgd. Alle wijzigingen in planning en uitvoering worden naar de klant gecommuniceerd. Complicaties op de werf worden zo goed mogelijk opgelost, zodat de klant zicht geen zorgen hoeft te maken.

11 | oplevering

Oplevering

Eens alle werken voltooid zijn, worden alle controles uitgevoerd.